Gepubliceerde boeken

Voor informatie over genoemde titels, klik hieronder op de titel.
Je krijgt dan in veel gevallen enkele bestanden:

o.a. Colofon, Inhoudsopgave, Omslag, Word- of pdfversie van het hele boek of een enkel hoofdstuk….

De auteursrechten berusten bij mij of wanneer een boek nog in de reguliere handel is bij de uitgever/auteur.

Veel publicaties zijn in restant nog wel in antiquariaten of bibliotheken verkrijgbaar

Overigens kan men zich vanaf heden daarvoor ook tot het Archief van de Universiteit Twente wenden (Archief drs J. de Jongh).

Geïnteresseerd en wil je een boek kopen?

Klik hier: www.kerkboek.nl en boeken/jan-de-jongh/

Titels en informatie

1972 Waar moet dat heen met ons bestaan. De consumptiemaatschappij als probleem
1976 Eerlijk voor elkaar. Gereformeerde studentenpastores over geloof, belijden, kerk…
1977 Om te Beginnen, De kerkdienst als lering
1979 Studeren en stuk van je leven. Pastorale verkenningen in de wereld van de universiteit
1982 (2009) Erfurter Dagboek. Een reisverslag uit de Deutsche Democratische Republiek. Mei 1982 met een terugblik in 2009
1984 Verhalen over radicalen. Hoe christenen leefden met macht, oorlog, kerk, bezit en opstand.
1990 Bouwstenen voor het Vierhuis. Werkboek voor liturgievoorbereiding
1990 (2e dr. 1995) Liturgie maken. Werk- en tekstboek bij de voorbereiding van diensten en vieringen
1990 Wetenschap in SPE. De wereld volgens god- en andere geleerden
1992 Geloofsbrief, Keerzijde van de Economische medaille
1992 Over Stilte. 2000 3e dr.
1992 Verantwoordelijk… wat bedoel je?
1993 Geloven vandaag belijden-is-doen. Boekjes voor geloofsleerlingen
1993 Veelvormig vieren, Over Liturgie
1994 (2e dr. 1997) De honderd dagen rond Pasen. Liturgie maken in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren. Een werk- en tekstboek.
1995 Geloven in deze tijd. Boekje voor geloofsleerlingen
1995 Rond Pasen in SPE – Vieringen, meditatie en informatie
1996 G&S Veertigdagen en Pasen vieren, deel 2 Pasen
1996 Rondom de Langste nacht. Liturgie maken in Herfst en Winter. Een werk- en tekstboek.
1997 Paasnacht rond de 12 lezingen
1997-1999 Aarden in geloof, 4 dln. Werkboeken voor verzinning, gebed, verbeelding en viering
1998 De Wijzen uit het westen. Jaap Faber – theoloog en pastor
1998 Goede week cahier Gooi en Sticht
1998 Zomerstilte. Liturgie maken tussen Pinksteren en Herfst. Een werk- en tekstboek
1999 Gidsen en getuigen op pelgrimage naar vrede
1999 Vrede maken, toekomst van het Pacifisme
2003 Als water dat voorbijstroomt…. (2 dln). 1. Bronnen. 2. Dijken en Uiterwaarden
2003 In eigen boezem (geweld en liturgie)
2004 Over dopen (Geschiedenis en doopteksten)
2005 Fragmenten en Bouwstenen. Liturgie maken. Een tekst- en werkboek
2006 Godspraak is Beeldspraak. Over de betekenis van religieuze verbeelding
2006 De Goede Week Vieren. Pelgrimage maar het land van verlangen. Liturgie voor vier dagen
2011 Het Geheim Verbeelden. Spelen met liturgie en rituelen. Inspiratie voor godzoekers
2011 Noaberschap
2012 Verbeeldingen. Veertig jaar tekenen en schilderen, een keuze (bij de 80e jaardag)
2013 Santiago Kapel. Toelichting
2016 God in de kring van de goden. Griekse tragedies en het christendom
2019 De Weg van de Stilte. Een geloofsbalans