Liturgische kanttekeningen

Eerdere liturgische kanttekeningen zijn verzameld in: Jan de Jongh, Het Geheim verbeelden. Spelen met liturgie en rituelen inspiratie voor godzoekers. Narratio 2011. isbn 978 90 5263 799 0.

150 Taize 1
151 Taize 2
152 Taize 3

153 oktober 2011 Herfststemming

154 november 2011 – Adventstemming-1 onvervuld Verlangen
155 december 2011 – Adventstemming-2 vervuld verlangen

156 Veertigdagen vesper 1
157 Veertigdagen Vesper 2
158 Oec. vieren god als code mrt 2012
159 Pasen in meervoud
160 niet geplaatst
161 Liturgisch pastoraat
162 Heilige plaatsen 1
163 Heilige plaatsen 2. Slopen
164 Heilige plaatsen 3. Hergebruik
165 Heilige plaatsen 4. Persoonlijk
166 Uitvaartritueel 1.van preek naar levensverhaal
167 Uitvaartritueel 2 Levensschets januari 2012
168 Uitvaartritueel 3 nieuwe rit+nt prive+naar uitv
169 Opstanding in meervoud
170 april Pasen en Pinksteren op één dag
171 Uitvaartritueel 4 gesch Crematie
172 Uitvaartritueel 5 crematieritueel
173 Lit. voor Atheisten 1
174 Lit. voor Atheisten 2
175 Lit. voor Atheisten 3
176 Lit. voor atheisten 4
177 dodenherdenken – De heiligen ons voorgegaan
178 Ontboezening voor Kerst
179 Klerenkast 1
180 klerenkast 2
181 Passieverhalen als tragedie
182 Emmaus 1
183 Emmaus 2
184 Vijftig dagen verz
185 Pastorale Boordje verz
186 Belijdenissen in menigte verz
187 Powerpoint verz
188 ROND DE TAFEL 1
189 Kerst bloedbad
190 Liturgie rond bloedbad
191 ROND DE TAFEL 2
192 Pasen als rollenspel
193 Evenement of liturgie
194 Bonhoeffer
195 Pinksteren en de duif
196 Geloof is (als) verbeelding
197 Liturgisch taalspel 1
198 Liturgisch taalspel 2
199 Liturgisch taalspel 3
200 Alleheiligzielen
201 Oudejaarviering
202 Liturgische vervreemding 1
203 Liturgische vervreemding 2
204 Solidair vieren 40
205 Goede Week vieren
206 Een Paasverhaal
207 Onze Vader 5.0
208 God noemen
209 VERNIEUWING 1
210 VERNIEUWING 2
211 God aanspreken
212 God in de kring van de goden
213 God in de kring (2)
214 Gebed op Oudejaar dec 2016
215 Liturgie als spel
216 Wat heet Tragisch
217 Matthäus en wij
218 Kiezen tussen twee kwaden
219 Omgaan met het Lot
220 De Metgezel juni 2017
221 Droogers Romaans-Gotisch-2
222 Finkers over de preek
223 Over Ballingschap 1
224 Over Ballingschap 2
225 Over Ballingschap 3 Kerst
226 Over Ballingschap 4
227 Over Ballingschap 5
228 Over Ballingschap 6
229 april 2018 Ezechiel Pasen
230 mei 2018 godsbeeld
231 juni gebed
232 juli 2018 Ik ga op reis neem mee
233 SAMEN OP WEG
234 sept 2018 Mystiek 1
235 oktober 2018 mystiek 2
236 november 2018 mystiek 3
237 december 2018 4 Mystiekkerken
238 Januari 2019 5
239 februari 2019 6 Abba
240 Waarom verlaten
241 apr Pasen 1def
242 mei Pasen 2def
243 Schoonheid van ru‹nes juli 2019
244 Franciscus okt 2019 Fragmenten
245 Francicus van Assisi (4 oktober)
246 De KUS van GOD
247 Franciscus dec 2019
248 kerkdienst en viering
249 Maria lichtmis
250 Marcus maart 2020
251a De exodus van Jezus
251b De digitale kerkdienst
252 Jezus: “Ga in uw binnenkamer”
253 Einde van de liturgie?
254 Veni (zingen?!) in de Pinkstertijd
255 Aanraken
256 Heilige plaatsen
257 Het christendom zal in de toekomst ofwel mystiek ofwel niet meer zijn
258 Het christendom zal in de toekomst ofwel mystiek ofwel niet meer zijn (2)
259 Het christendom zal in de toekomst ofwel mystiek ofwel niet meer zijn (3)
260 Het christendom zal in de toekomst ofwel mystiek ofwel niet meer zijn (4)
261 Rahner: De toekomst van het christendom is mystiek (5)
262 Ik zeggen
263 Stilte zonder antwoord?.
264 Pasen = Pinksteren: Blijvende aanwezigheid
265 Dromen tussen Pasen en Pinksteren
266 Liturgische spiritualiteit (1)
267 Liturgische spiritualiteit (2)
268 Vrede, wat bedoel je?
269 Liturgische spiritualiteit (3)
270 Liturgische spiritualiteit 4: Aandacht
271 Liturgische spiritualiteit 5: Structuur
272 Liturgische spiritualiteit 6 – Van beginnen en ophouden weten
273 Liturgische Spiritualiteit 6. De Kapel
274 Liturgische spiritualiteit 8 De kapel: gebedsruimte
275 Liturgische Spiritualiteit 9 Nachtgebed
276 Liturgische Spiritualiteit 10 – 2500 jaar psalmen
277 Liturgische spiritualiteit 11 – De Vleugels van God
278 Liturgische Spiritualiteit 12 – Praktijk
279 Ervaren méér dan beleven 1
280 Rondom religieuze ervaring 2
281 Rondom religieuze ervaring 3
282 Rondom religieuze ervaring 4
283 Rondom religieuze ervaring 5
284 Rondom religieuze ervaring 6
285 Rondom religieuze ervaring 7
286 De gekruisigde God
287 Opwekking = Jezus doen
288 Familiefeesten rond Pinksteren
289 Jezus huilde (Luc. 19:41)