Biografie

Korte biografie drs. Jan de Jongh

1932Geboren in een gereformeerd gezin te ’s-Gravenhage.
1945Oorlogsverwonding.
1946-1949Blindeninstituut Bartimeüs Zeist: Mulo A en B, Middenstandsdiploma, Typen.
1949-1954Elektrotechniek HBO (toen MBO).
1955-1960Na Staatsexamen Gymnasium A en B: Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het was in die tijd nog gebruikelijk, dat aanstaande predikanten na een zeer uitgebreid kandidaatsexamen in de kerk aan de slag konden gaan. Een eventueel doctoraalexamen deden sommigen soms veel later. In 1977 deed Jan de Jongh doctoraalexamen. Titel afstudeerscriptie: “Om te beginnen. De kerkdienst als lering.” (Model van het begin van de viering gericht op maatschappelijk attitudeverandering).
1956Huwelijk met Wijnie Borsje. Zij kregen twee dochters: Ineke en Sietske. Christa kwam later in het gezin.
1961Januari: Predikant Gereformeerde Kerk van Nes (West-Dongeradeel).
1965Mei: Predikant Gereformeerde Kerk van Uithoorn.
1971Maart: Studentenpastor te Enschede voor de Technische Hogeschool, nu Universiteit Twente.
1995- 1997Deeltijd werkzaam.
1997September: Emeritaat.

Jan de Jongh volgde verschillende trainingen pastorale psychologie.
In 1979-80 nam hij deel aan de driemaandelijkse Klinisch Pastorale Vorming bij dr. Wiebe Zijlstra (Zon en Schild, Amersfoort).
Hij was o.a. lid van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede, is lid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland en van een studiegroep wetenschappelijke medewerkers UT (GEWIS).

Hij was/is vanaf jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw sterk betrokken bij de Vredesbeweging, Christenen voor het Socialisme, trainingen Werelddiaconaat van de Gereformeerde kerken, de Basisbeweging en diverse oecumenische projecten.

Jan de Jongh schreef een groot aantal boeken en artikelen.

Zijn levensthema ‘Verbeelding’ gaf hij ook vorm in zijn schilderijen, tekeningen, installaties (o.a. voor kerkdiensten) en foto’s.

Zie hiervoor de verschillende pagina’s in deze site.

Tot op heden houdt hij op uitnodiging lezingen 0.a. rond de thematiek van religieuze ervaring en -verbeelding, rituelen, liturgie en levensbeelden. Ook een expositie van zijn werk behoort tot de mogelijkheden.