2019 De Weg van de Stilte. Een geloofsbalans

Uit de folder van Narratio:
*De weg van de Stilte, *Jan de Jongh.
Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jongh’s levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. Materiaal uit het verleden is bewerkt, verbeterd en in een zekere eenheid met geheel nieuwe teksten samengebracht. De volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft de schrijver per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie.