2005 Fragmenten en Bouwstenen

Steeds meer liturgiegroepen zijn in gemeenten en parochies bezig met de vormgeving van vieringen, al dan niet insamenwerken of onder regie van voorganger. In alle drukte hebben ook voorgangers bij de voorbereiding soms behoefte aan gebruiksteksten ter inspiratie of  snelle informatie.

De Fragmenten  geven beknopte informatie over veel liturgische onderwerpen: achtergrond, geschiedenis, rituelen, gebruiken, handelingen en stijl.

De Bouwstenen bevatten o.a. gebeden, teksten en ideeën voor verbeelding.

Het boek is ingedeeld naar Liturgisch jaar, Gelegenheden (getijden, doop, kinderzegening  en belijdenis/vormsel, trouw, afscheid voor-goed, vrede en verzoening, roze zondag, liefdemaal) en bevat tenslotte uitvoerig materiaal voor De Hoofddienst, waarvan de rubrieken op de voet gevolgd worden.

Evenals de vorige tekst- en werkboeken van dezelfde auteur – Liturgie maken 19952, De honderd dagen rond Pasen 19972, Rondom de langste nacht 1996  en Zomerstilte 1998, is ook dit grotendeels nieuwe materiaal afkomstig uit  de jarenlange praktijk van een oecumenische gemeente. De auteur zoekt aansluiting bij de klassieke liturgische bronnen om van daaruit een brug te slaan naar de huidige geloofsbeleving en cultuur.

Drs. Jan de Jongh was tot 1997 werkzaam als studentenpastor aan de Universiteit Twente.