1999 Vrede maken, toekomst vh Pacifisme

De toekomst van het pacifisme.

Eindred. H. Zeldenrust.

Auteurs: leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede.

Narratio 1999

ISBN 90 5263 185 9

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Kerk en Vrede.

Daarin van Jan de Jongh hoofdstuk 10: Bijbel: In God geen geweld?

Over het omgaan met het geweldteksten en -verhalen in de Bijbel. Heeft ‘god’ dat geweld geboden? In ‘god’ is geweld!

Om een indruk te geven van het boek:

Overal ter wereld, maar met name in delen van Afrika – Rwanda is het meest uitgesproken voorbeeld – en in Europa op de Balkan doen zich etnische conflicten voor, die uitlopen op etnische zuiveringen. Religie en cultuur, economische en sociale positie spelen een rol in deze conflicten.

Bij verschillende conflicten spreekt men van genocide. Het zijn situaties die vragen om ingrijpen, om het stoppen van agressie tegen minderheden, om effectieve bescherming van de slachtoffers.

Wat betekent pacifisme, in de zin van onvoorwaardelijke inzet voor vrede, in deze situatie? Wat is de visie van het christenpacifisme, zoals het onder meer in Kerk en Vrede vorm heeft gekregen? In de vredesbeweging zijn er velen die pleiten voor militair ingrijpen omwille van de slachtoffers. Anderen wijzen iedere vorm van gewelddadige interventie af. Het zonder meer herhalen van oude standpunten is onvoldoende.

Doen alsof er niet een brede traditie is van verzet tegen geweld kan evenmin.