1999 Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede

Een  bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en vrede.

Red. P. van Dijk, Herman Noordergraaf en Greertje Witte-Rang e.a.

Daarin van Jan de Jongh: Het einde van de ketterij. (27-40)

Narratio 1999.

ISBN 90 5263 186 7

Vrede is niet alleen een doel, maar ook een weg.

Wie goed kijkt, kan in de geschiedenis, vaak bedolven onder het puin van het geweld, wegen en paadjes ontdekken die ontstaan zijn door de pelgrimage naar vrede.

In deze bundel schrijven mensen die zich verbonden weten met de vredesbeweging over gidsen en getuigen die in de loop van de geschiedenis de weg van de vrede hebben proberen te gaan ofte banen. We vinden deze gidsen en getuigen al volop in de Bijbel, maar ook daarna in de kerkgeschiedenis. Vaak zijn ze meer aan de rand dan in het hart van de kerken aan te treffen.

Aan de orde komen dertig bekende en minder bekende personen die tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie blijken te zijn, onder wie:

Jesaja, Aletta Jacobs, Dietrich Bonhoeffer, dominee Buskes, paus Joannes XXIII, Perez Esquivel en Kees Koning.