1998 Zomerstilte

Liturgie maken tussen Pinksteren en herfst: een werk- en tekstboek.
Meinema 1998
ISBN 90 211 3711 9

Liturgie maken in de zomer. De natuur verstilt: de meeste vogels laten zich niet meer horen en op de akker rijpen de vruchten in de zon. Ook het kerkewerk ligt grotendeels stil. Velen gaan op reis of trekken rond. Soms is zo’n reis een zoektocht. Voorgangers zijn met of op vacantie, zodat hier en daar ‘lekediensten’ gehouden worden. Ook hebben de meeste zondagen nauwelijks een eigen toon nu de oecumenische leesroosters een doorgaande lezing uit de evangeliën geven.

Drie thema’s
Voor de zomerstilte geeft dit vierde deel in de serie liturgische werkboeken materiaal voor een drie maal zes rond de thema’s: pelgrimage, stilte en ballingschap.

De thema’s kunnen ook afzonderlijk gedurende drie zomers in een korte serie gebruikt worden, maar vertonen wel een samenhang:

De pelgrim is op zoek naar zin, ‘god’, het Geheim en het land van verlangen. Bij aankomst ontdekt de reiziger de lege schrijn van de stilte. De Aanwezigheid van de Eeuwige is zwijgen. Dit zwijgen is kenmerkend voor de ballingschap. Het beeld van ‘de ballingschap van het Woord’ (Neher) vertolkt waarschijnlijk meer dan dat van de exodus het levensgevoel van veel christenen in deze late tijd.

Evenals Liturgie maken, De honderd dagen rond Pasen en De Langste nacht van dezelfde auteur is ook dit werk- en tekstboek ontstaan in de praktijk van een oecumenische studentengemeente. Het materiaal voor deze zomerdiensten

is ook goed bruikbaar voor eenvoudige vieringen zonder ‘beroepsvoorganger’ of als spiritueel reisboek voor persoonlijke meditatie .