1998 De Wijzen uit het westen

DE WIJZEN UIT HET WESTEN

Jaap Faber, theoloog en pastor.

THUK. Kampen 1998.

ISBN 90 73954 34 7

Red. Gerrit Douma

Daarin van de hand van Jan de Jongh: Een klassiek gereformeerd theoloog in een postmoderne cultuur (De houdbaarheid van de gereformeerde theologie) p. 77-87,

Uit het Woord vooraf:

(…)

In het tweede deel geven vier auteurs hun gevraagde commen­taar. Wij zijn hun erkentelijk, dat zij naar aanleiding van de over­denkingen van Jaap Faber een bijdrage hebben willen leveren zowel aan het symposium als aan deze uitgave.

Dr. Kick Bras beschrijft enkele kenmerken van Fabers spiritualiteit en doet dat vanuit de polariteit van het middelpunt en de cirkel.

Drs. Jan de Jongh karakteriseert Jaap Faber als een klassiek gereformeerd theoloog in een postmoderne cultuur en beproeft de houdbaarheid van deze theologie in een ballingschapsituatie.

Drs. Barbara Roukema-Koning vestigt vanuit haar vakgebied, de psychologie, de aandacht op het sociale klimaat, waarin mensen aan elkaar duidelijk maken, hoe zij `God’ uiteindelijk zien.

Dr. Dick Tieleman tenslotte accentueert de verlegenheid van de heden­daagse theologiebeoefening met de grote woorden van de tradi­tie en wil ons met Jaap Faber vooral op de begane grond houden.