1997-1999 Aarden in geloof, 4 dln

Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering. Vier delen naar de jaargetijden. Eindredactie Tini Brugge. Medewerkers: Henk J. Huyzer, Jan de Jongh (o.a. de bijbelse verkenningen.), Andries Govaart, Jan R. van der Wal, Jan Bredie en Bernadette van Wijngaarden.

Uitgave Gottmer en Franciscaanse Samenwerking.
Winter 1997 – Van Advent tot Veertigdagentijd. ISBN 90 2572963 0
Zomer 1998 – Van Pinksteren tot Sint Michaël. ISBN 90 257 3032 9
Lente 1999 – Van Veertigdagentijd tot Pinksteren. ISBN 90 257 3084 1
Herfst 1999 – Van Sint Michaël tot Advent. ISBN 90 257 3152 X

Achthonderd jaar geleden noemde Franciscus van Assisi de aarde zijn moeder. Het feit dat hij met planten, dieren, en mensen omging als met broeders en zusters, was geen romantische houding, maar een principiële keuze voor het evangelie. In die geest is de Francislcaanse Samenwerking gestart met het milieuproject `De aarde eren’, een project waarmee zij zichzelf en anderen wil uitdagen om de eerbied voor onze bedreigde Moeder Aarde tot uiting te brengen. De tijd dringt immers…

Een onderdeel van dit project is de serie Aarden in geloof die uit vier delen bestaat: Winter, Lente, Zomer en Herfst. De reeks is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen mensen uit verschillende kerkelijke en gelovige tradities en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het voorbereiden, samenstellen en vormgeven van kerk- en gebedsdiensten. De boeken bieden informatie en ideeën voor voorgangers, leden van liturgiegroepen of voorbereidingsgroepen van themadiensten. Maar door de praktische suggesties kunnen ze ook geraadpleegd worden door degenen die de bloemen verzorgen of door hen die ideeën willen opdoen voor bijvoorbeeld een kinderviering. Aarden in geloof is tevens bedoeld als inspiratie en hulpmiddel bij gebruik thuis en in kleine groepen. Een serie, kortom, voor allen die opnieuw willen ontdekken hoe in de seizoenen het geloof ter sprake kan komen en die daaraan vorm willen geven.