1996 Rondom de Langste nacht. Liturgie maken in Herfst en Winter. Een werk- en tekstboek.

Rond de langste nacht
Liturgie maken in herfst en winter.
Een werk- en tekstboek.
Meinema 1996
ISBN 90 211 3648 1

Het is gebruikelijk om de eerste zondag van Advent als het begin van het kerkelijk jaar te beschouwen. De vier adventsweken zijn dan de opmaat tot en de voorbereiding op het feest van Kerst. De band met de herfsttijd, waaraan de sterk door de natuur bepaalde noties van vergankelijkheid en verlangen, maar ook het motief van vreugde om de oogst zijn verbonden, wordt in deze indeling definitief verbroken. Vanouds echter kende de liturgie een veel vloeiender overgang van de herfsttijd naar de weken voor het kerstfeest. Daarom bestrijkt dit boek bewust een langere periode dan de traditionele kersttijd.

Oogstfeest, de feesten van Israël en Allerheiligen gaan vooraf aan Advent en Kerst.

Driekoningen en het feest van de Verschijning besluiten deze tijd en vormen de bakens in het nieuwe jaar.

Evenals Liturgie maken en De honderd dagen rond Pasen van dezelfde auteur, is ook dit werk- en tekstboek ontstaan in de praktijk van een oecumenische studentengemeente. Het biedt aan ieder die actief betrokken is bij de vormgeving van de liturgie praktische gegevens en inspiratie. Er is aansluiting gezocht bij de klassieke liturgische bronnen, om van daaruit een brug te slaan naar hedendaagse geloofsbeleving en cultuur.