1995 Rond Pasen in SPE – Vieringen, meditatie en informatie

ROND PASEN IN SPE

samenstelling Jan de Jongh

1995

Werd beschikbaar gesteld aan studenten en participanten van het Studentpastoraat Enschede.

Het boekje diende als voorbereiding en meditatie in de Veertigdagentijd en na Pasen.

Op de zondagen stond een Zacharia-project centraal.

Daarom werd er door Marjan Doesburg in digitale vorm materiaal, in bijzonder voor de kindernevendiensten, daar toegevoegd. Deze teksten zijn niet in mijn bezit.

Liederen met muzieknotatie staan niet in de digitale versie, maar wel in gedrukte exemplaren.

Hetzelfde geldt voor de illustraties.

Dit boekje geeft allereerst informatie over de vieringen van het SPE (Studentenpastoraat Ensche­de) vanaf As-woensdag tot en met Pinkste­ren 1995. Met name de Paaswake krijgt uitvoerig aandacht.

Verder worden suggesties voor bijbellezing, aantekeningen en teksten aangereikt die wel­licht behulp­zaam kunnen zijn op weg naar en vanaf Pasen. Ze kunnen gebruikt worden voor persoon­lijke medita­tie of in groeps/­gezins-verband.

Teksten enz. Jan de Jongh 1995