1994 (2e dr. 1997) De honderd dagen rond Pasen. Liturgie maken in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren. Een werk- en tekstboek.

Liturgie maken in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren.
Een werk- en tekstboek.
Meinema 1994, 2e dr. 1997
ISBN 90 211 3596 5

De laatste jaren wordt ook in de protestantse kerken steeds meer zorg besteed aan de voorbereiding op en de viering van het Paasfeest. Met name de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de avond van Pasen (de paaswake) spreekt een toene­mend aantal mensen aan. Op veel plaat­sen is een Paasavond traditie gewor­den. Tal van oude liturgische elementen krijgen – aangepast aan het moderne levensgevoel – weer een plaats. Ook in rooms-katholieke parochies worden oude gebruiken opnieuw gewaardeerd. Het meest vernieu­wende is mis­schien dat zo de dood en de opstanding van Jezus van Nazareth in direct verband gebracht worden met onze maatschappelijke werkelijkheid en ervaringen.

Dit werkboek is, evenals Liturgie Maken van de hand van dezelfde auteur, ontstaan in de praktijk. In een jarenlange oecumenische situatie werden de honderd dagen rond Pasen voorbereid en gevierd. Het zo gevonden materiaal biedt aan ieder die actief betrokken is bij de vormgeving van de liturgie een schat aan praktische gegevens en inspiratie.

Vanaf de voorbereidingstijd naar Pasen tot en met Pinksteren bevat het boek lezingen, gebe­den, liturgie-voor­beelden, ideeën voor verbeelding en homiletische suggesties.

Enkele aanwijzingen voor persoonlijke bezinning maken dit tekst- en werkboek tevens bruikbaar als liturgisch meditatie­boek.