1992 Verantwoordelijk… wat bedoel je?

Verantwoordelijk… Wat bedoel je?
Serie: Ter Sprake 61.
Gebruiksboekje bij ontwikkelingen in samenleving, kerk, pastoraat en theologie.
Meinema 1992.
ISBN 90 2113161 7

Verantwoordelijkheid Is een begrip dat veel gebruikt én mis­bruikt wordt en het heeft meer dan één betekenis. In de politiek, in het bedrijfsleven en bij tal van maatschappelijke vragen duikt het woord op. Spraakverwarring en ook schuldgevoel begeleiden het spre­ken over verantwoordelijkheid. Wat te denken van de ver­antwoordelijkheid die een burger heeft voor het milieu of een ziekteverzuimer voor zijn eigen arbeidsongeschiktheid en in hoeverre is een werknemer verantwoordelijk voor het (ver­keerde) beleid van de onderneming waar hij werkt?

Wat is het verschil tussen schuldgevoel en verantwoorde­lijkheidsgevoel? Hoe ideologisch is eigenlijk het huidige roe­pen van politici om een ‘verantwoordelijke’ samenleving? Is er zoiets als ‘collectieve’ verantwoordelijkheid voor de ongun­stige gevolgen van onze economische orde?

Maar als er geen alternatief is voor ons huidige politieke en economische bestel, kun je als burger, ais werknemer of werkgever verantwoordelijkheid dan nog wel waarmaken?

In dit boek gaat de auteur na wat het begrip verantwoordelijk­heid inhoudt en hoe het gebruikt wordt in onze tijd die wars is van grote woorden en verhalen. Tevens ontwikkelt hij ge­dachten die een eigentijdse, praktische en rechtvaardige invulling van het begrip beogen.

Bij het nadenken over het zo veel gebruikte woord verant­woordelijkheid, biedt dit boek heldere informatie, die ook in groepsgesprekken kan functioneren.