1992 Geloofsbrief, Keerzijde van de Economische medaille

De keerzijde van de economische medaille

Een geloofsbrief over de economie.
Redactie: D. Agelink, G. van Eck, H. Koetsier, J. de Jongh, H.M. de Lange, A. van der Linden, B. Moonen, G. Witte-Rang. Illustraties: L. Munnik

Projectgroep ‘Geloofsbrief over de economie’, Amsterdam. 1992
ISBN 90-72951-04-2

Deze brief, die ontstond vanuit het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving en het Bedrijfspastoraat, werd door meer dan honderd organisaties ondersteund. De kerken hebben er nauwelijks op gereageerd.

Geloofbrief-Economie-inhoud