1990 Wetenschap in SPE. De wereld volgens god- en andere geleerden

Colofon.

Onder redactie van drs. Jan de Jongh en drs. Kees Kuyvenhoven

Hengelo 1990, Smit van 1876.

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het StudentenPastoraat Enschede.

In SPE = kan ook gelezen worden als ‘in HOOP’.

Uit dit boek is de nog steeds (2020) bestaande studiekring aan de UT van wetenschappelijke medewerkers, WIS, voortgekomen.

Inhoud-Wetenschap-in-Spe