1990 Bouwstenen voor het Vierhuis. Werkboek voor liturgievoorbereiding

BOUWSTENEN VOOR HET VIERHUIS

Werkboek voor liturgie-voorbereiding.

In het kader van het studentenpastoraat geschreven ‘handleiding’ voor dienstvoorbereiders.

Intern gestencild door UT Enschede in de jaren 1980 e.v.

Diende als basis voor het bij Meinema verschenen Liturgie maken 1990/95