1984 Verhalen over radicalen. Hoe christenen leefden met macht, oorlog, kerk, bezit en opstand.

Verhalen over radicalen
Hoe christen leefden met macht, oorlog, vrede, kerk, bezit en opstand.
Kok Kampen, 1984
ISBN 90 242 2844 1

„Ik heb een paar bewegingen en groepen gekozen die, althans in hun ontstaan, niet tot de hoofdstroom van de kerk behoorden. Tegenwoordig zouden we hen dissi­denten of radicalen noemen. Mensen, die probeerden te leven vanuit wat zij als de wortel (radix) van het evan­gelie zagen. In de eerste drie eeuwen is dat een belangrijk deel van de christelijke kerk, die daardoor in botsing komt met de Romeinse staat en vervolgd wordt. Waar­om worden ze eigenlijk vervolgd en worden alle christe­nen vervolgd?

Na de grote omkeer met Constantijn als eerste ‘christenkeizer’ aan de macht zijn er groepen aan de rand van of in conflict met de gevestigde kerk, die in dit opzicht interessant zijn. Ik heb me afgevraagd: door welke evangelische notie werden ze gedreven? Tot welke sociale klasse behoorden ze en welke sociale, politieke en economische factoren speelden een rol? Hoe komt het, dat ze het niet gered hebben of hun oorspronkelijk elan verloren?”

Aldus de auteur in zijn inleiding op deze verhalen uit de kerkgeschiedenis. De verhalen vormen een uitwerking van de stof voor een aantal leerhuisavonden

Verhalen-over-Radlcalen.-Omslag-inhoud