1979 Studeren en stuk van je leven. Pastorale verkenningen in de wereld van de universiteit

STUDEREN EEN STUK VAN JE LEVEN
Pastorale verkenningen in de wereld van de universiteit.
red. C.Stam en D.Tieleman.
Kok 1979
ISBN 90 242 0504 2

Jan de Jongh schreef: Al doende leert men.

Achterflap
Waarop stuit iemand, die gaat studeren aan een universiteit? Hoe leven studenten vandaag? Wat kunnen ze met het genoten onderwijs doen? En – belangrijke vraag – wat doen onderwijs en weten-schap met mensen? Zitten er ook onmenselijke aspecten aan de universiteit? Wat zijn de uitdagingen waarvoor het geloof van studenten zich geplaatst ziet? Wat is de functie van de studentenpastor daarin? En vele, vele vragen meer.

Door het werk zijn de studentenpastores sterk betrokken op de vragen rondom leven en geloven in de wereld van de universiteit. Negen gereformeerde studentenpastores schreven samen dit boek, dat in vier hoofdonderdelen uiteenvalt.
In de eerste twee gaat het om leven in de universitaire wereld en om gestalten van geloven daar. In het derde wordt gepoogd de eigen situatie van het pastoraat te verkennen.
Het boekje wil een handreiking zijn voor studenten, voor aanstaande studenten die zich voorbereiden op de keus van een studierichting, voor hun ouders, die soms niet weten wat hun zoon of dochter te wachten staat; voor schooldekanen en allen die bij het voortgezet onderwijs betrokken zijn.

Enkele titels:
Studeren – waarom zou je? Geloven op de tocht
De kerkdienst tussen onvrede en viering Studentenpastoraat en kerk
Al doende leert men.

inhoud en personalia
Lezing voor Alpha 23-08-1987
Studeren al doende leert men_1-2-3
Studeren al doende leert men_4-5
Studeren al doende leert men_5-6
Studeren al doende leert men_7-8
Studeren al doende leert men_9
Omslag achterkant