1977 Om te Beginnen, De kerkdienst als lering

OM TE BEGINNEN
de kerkdienst als lering.
Doctoraal scriptie.
Enschede Herfst 1977
Druk UT. Bibliotheek.

Het boek is (nog) niet gedigitaliseerd. Het bevindt zich o.a. in het Centrale archief van de Universiteit Twente en maakt deel uit van mijn aan de UT overgedragen persoonlijk archief. Men hoopt mijn achief eind 2020 ingewerkt te hebben. Daarna kan het vrij geraadpleegd worden.

Uit de inleiding
Iedere zondaq nemen enkele miljoenen mensen deel aan kerk¬diensten. Na een zekere teruggang in kerkbezoek is er hier en daar weer sprake van stabilisering. Nog steeds wordt, zowel in de rooms-katholieke als in de reformatorische gemeente de kerkdienst als het hart en concentratiepunt van het gemeenteleven beschouwd en beleefd.
Een menigte tekstschrijvers en liturgisten houdt zích bezig met ver¬nieuwing van de liturgische teksten en liederen. Voor anderen is de kerkdienst juist níet meer het concentratiepunt. Ze zouden wel willen, maar hebben ontmoedigende ervaringen toen ze zich gingen afvragen: wat is de zin van dit gebeuren?
Wat betekent de kerkdienst voor het persoonlijk en maatschappelijk leven? Een groot uur zijn mensen samen in een gebouw, wat gebeurt er dan met hen? Biedt de kerkdienst werkelijk een soort brandpunt van waaruit mensen zichzelf en de samenleving beter gaan begrijpen? Worden ze er door aangezet tot verandering? Wordt daar ook stelselmatig naar toe gewerkt?
Godsdienstsociologen menen dat de relevantie van kerk en godsdienst zich beperkt tot het gebied
van de particuliere levensvoltrekking. Men spreekt van privatisering, die zich in de beleving als machteloos¬heid ten aanzien van samenlevingsvragen doet gevoelen.