1972 Waar moet dat heen met ons bestaan. De consumptiemaatschappij als probleem

De consumptie maatschappij als probleem.
Meinema 1972
ISBN 90 211 3109 9
Brochure reeks: Ter Sprake.

Van J. de Jongh: Versobering in het persoonlijk leven. Voornamelijk gebaseerd op ervaringen in Taizé en gesprekken met jongeren.

Tekst – Waar moet dat heen met ons bestaan